บริษัท เจนเนรัล ฟรุ๊ต แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด

GENERAL FRUITS EXPORT COMPANY LIMITED

บริษัท เจนเนรัล ฟรุ๊ต แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด (GFT)

เป็นบริษัทส่งออกผลไม้และขนส่งสินค้าภายในประเทศ ภายใต้ชื่อของ หจก.โขคสมนึกพัฒนา บริษัทก่อตั้งและดำเนินกิจการขนส่งในปี 2017 จนถึงปัจจุบัน มีโกดังจัดเก็บสินค้า อยู่ที่อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบันทางเราได้ขยายการให้บริการขนส่งสินค้า ในรูปแบบการกระจายสินค้าจากต้นทางจนถึงลูกค้าปลายทาง ในภูมิภาคอีสานทั้ง อีสานบน – อีสานล่าง
ควบคุมการให้บริการทั้ง 20 จังหวัดทั่วภูมิภาค

พันธกิจ (Mission)

ซื่อสัตย์

การทำงานที่ซื่อสัตย์ ไม่คดโกง ต่อองค์กร บริษัทคู่ค้า และ ลูกค้า ทั้งต่อหน้าและลับหลัง

จริงใจ

การบริการที่จริงใจ มีน้ำใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน กับเพื่อนร่วมงาน บริษัทคู่ค้าและ ลูกค้า

ตรงเวลา

การขนส่งที่รวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ และตรงต่อเวลา ภายใต้หลักความปลอดภัยของการขนส่งสินค้า

ขนส่งควบคลุม 20 จังหวัดทั่วไปภาคอีสาน

บริการของเรา (Service)

บริษัทคู่ค้าที่สำคัญของเรา  (Business Partners)

บริษัท เจนเนรัล ฟรุ๊ต แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด

เบอร์โทร 081-916-6462 , 084-360-1808 , 064-989-4893
อีเมล : kaeinter_3@hotmail.com

สำนักงานใหญ่

99/28 ม.5 ตำบล บางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

คลังสินค้า

672 ตำบล หนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 30290

© Copyright 2023 | บริษัท เจนเนรัล ฟรุ๊ต แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด | All Rights Reserved